Kalite Politikamız

Sektörünün gelişme sürecini yakından takip ederek, her geçen gün artan rekabet ortamında kuruluşumuzu daha güçlü durumda tutmak için; Müşterilerimizin yüksek tatmininin sağlanması, Proseslerimizin izlenip gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesi, Düşük maliyetle üretim yapma anlayışının yerleştirilmesi, Eğitimle ve çalışma ortamının iyileştirilmesi ile çalışanlarımızın kalitesinin yükseltilmesi, Tüm ilgili taraflara karşı sorumlulukların belirlenerek, izlenip ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesi, Yoluyla sektörünün aranan kuruluşu olmak ; HASKUL HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kalite Politikası’dır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

(Kuruluş Adı) çevresel sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş olarak, faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerini minimize etmek ve çevresel performansını sürekli iyileştirmek amacıyla;

· Çevreyle ilgili tüm yasal yükümlülük ve yönetmeliklere uymayı, · Doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve atıklarını en az seviyeye indirmek için çalışmayı,

· Çalışanlarını, çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi ve çevresel faaliyetlerde gönüllü olarak çalışmaları için motive etmeyi,

· Müşterilerin, Taşeronların, Tedarikçilerin ve etkileşim içinde bulunduğu Topluluğun çevre bilincini geliştirmeyi ve çevresel faaliyetlere gönüllü katılmalarını sağlamayı,

· Yeni projelerde Çevre faktörünü göz önüne almayı, taahhüt eder.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

1. (Kuruluş Adı) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Türk mevzuatlarına ve uluslararası (ILO) Çalışma Teşkilatı Sağlık ve Güvenlik şartlarına uymayı bir politika olarak kabul eder.

2. Bütün işçiler, sağlanacak standartların muhafazası ve geliştirilmesinin birer tarafıdırlar.İşçilerin, kendilerinin, arkadaşlarının ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamaları temel görevlerinden birisidir.

3. İşçi temsilcileri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurul toplantılarında güvenlik ve sağlıkla ilgili görüşlerini gündeme getirerek katılımcı bir rol oynarlar.

4. Yöneticiler, yönetimindeki işçilerin yeterli eğitimi aldıklarından sağlık ve güvenlik kurallarını bildiklerinden ve bu kurallara uygun çalıştıklarından emin olurlar ve bu konunun takibine özel önem verirler.Politikanın etkili bir şekilde uygulanması ve yaygınlaşması için yöneticiler yönetimleri esnasında kendi şahsi tavırlarıyla iyi örnek olurlar.

5. Bu politika, kaza ve meslek hastalıklarını ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmak için oluşturulmuştur.Bunun etkinliği, her bireyin şahsen kendisini sorumlu tutmasıyla ortaya çıkacak ve birlikte çalışmayla başarıya ulaşacaktır.